LIETUVOS VALSTYBĖ

Lietuvos Valstybės piliečių klausimai ir atsiliepimai

Prezidentas

Alfonsas Norvaišas

Gruoba str.1

7249 Serneus

Šveicarija